Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

 Mica trong FS 000
 Mica trong FS 000B

 Mica MÀU HỒNG FS100
 Mica MÀU ĐỎ TRONG FS102
 FS 104
 Mica  FS 116
 FS 128
 Mica  FS 134
 Mica  FS 135
 Mica  FS 136
 FS 137
 Mica  FS 202
 Mica  FS 212
 Mica  FS 215
 Mica  FS 226
 Mica  FS 235
 Mica  FS 266
 Mica  FS 300
 Mica  FS 301
 FS 302
 FS 322
 FS 324
 FS 327
 FS 347
 FS 348
 FS 362
 FS 367
 FS 373
 FS 377
 FS 402
FS 3005 - 1


富盛责任有限公司
CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH
Nhà máy: KHU PHỐ 1A, P.AN PHÚ, TX.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
Bán hàng: 08 6682 7460   Fax: 08 3720 0806
Sản xuất mica tấm